Thành Mobile

Sửa Chửa Điện Thoại – LapTop – Cầm Đồ

0
TOTAL
0

No products in the cart.

Bảng báo giá ép kính điện thoại tại cần thơ

Thành mobile xin được báo giá đến quí khách như sau: dưới đây là bảng báo giá ép kính điện thoại tại cần thơ uy tín chất lượng với các dòng máy mới nhất hiện tại và các đời máy cũ: ép kính iphone 11 Promax, ép kính iphone x, ép kính điện thoại iphone 8 plus, iphone 7 plus , iphone 6 plus, iphone 6s, ép kính iphone 5s, ép kính điện thoại samsung màn hình cong, ép kính điện thoại oppo…

SẢN PHẨMLOẠIGIÁ
iPhone 11Thay nắp sau800k
iPhone 11Ép kính900k
iPhone 11Ép cảm ứng1400k
iPhone 11 ProThay nắp sau800k
iPhone 11 ProÉp kính900k
iPhone 11 ProÉp cảm ứng1500k
iPhone 11 Pro MaxThay nắp sau800k
iPhone 11 Pro MaxÉp kính1000k
iPhone 11 Pro MaxÉp cảm ứng1500k
Iphone 6Ép kính200k
Iphone 6Thay phản quang200k
Iphone 6Thay cảm ứng rời250k
Iphone 6 plusÉp kính200k
Iphone 6 plusThay cảm ứng rời250k
Iphone 6 plusThay phản quang250k
Iphone 6sÉp kính200k
Iphone 6sThay phản quang250K
Iphone 6s plusÉp kính200k
Iphone 6s plusThay phản quang300K
IPhone 7Ép kính200k
IPhone 7Thay phản quang350K
IPhone 7 plusÉp kính300k
IPhone 7 plusThay phản quang400K
Iphone 8Ép kính300k
Iphone 8Thay phản quang400K
Iphone 8Thay nắp sau500k
Iphone 8 plusÉp kính300k
Iphone 8 plusThay phản quang500K
Iphone 8 plusThay nắp sau500k
Iphone XThay nắp sau400k
Iphone XÉp kính600k
Iphone XÉp cảm ứng800k
Iphone XrThay nắp sau600k
Iphone XrÉp kính600k
Iphone XrÉp cảm ứng1000k
Iphone XsThay nắp sau400k
Iphone XsÉp kính600k
Iphone XsÉp cảm ứng900k
Iphone Xs MaxThay nắp sau400k
Iphone Xs MaxÉp kính800k
Iphone Xs MaxÉp cảm ứng1000k
Samsung J7 (Màn lk)Ép cảm ứng300k
Ipad 2 (A1395/ A1396/ A1397)Thay cảm ứng rời300k
Ipad 3 ( A1416/ A1430/ A1403)Thay cảm ứng rời300k
IPad 4Thay cảm ứng rời300k
IPad Air 2(6)Ép kính700k
IPad Air 2(6)Ép cảm ứng800k
iPad Air 3 (10.5)Ép kính1200k
IPad Air(5)Thay cảm ứng rời400k
Ipad Gen 5 (2017)Thay cảm ứng rời450k
Ipad Gen 6Thay cảm ứng rời600k
Ipad Gen 7Ép cảm ứng1200k
Ipad mini 1Thay cảm ứng rời400k
Ipad mini 2Thay cảm ứng rời400k
Ipad mini 3Thay cảm ứng rời400k
Ipad mini 4Ép kính500k
Ipad mini 4Ép cảm ứng700k
Ipad Pro 10.5 inchÉp kính1500k
Ipad Pro 10.5 inchÉp cảm ứng1800k
Ipad pro 11Ép kính2200k
Ipad pro 11Ép cảm ứng5500k
Ipad pro 12.9Ép kính2000k
Ipad Pro 9.7 inchÉp kính1000k
Ipad Pro 9.7 inchÉp cảm ứng1700k
Nắp lưng A9 /A9 proThay nắp sau200k
Samsung A01(2020)Ép cảm ứng350k
Samsung A10Ép kính250k
Samsung A10sÉp kính250k
Samsung A11Ép kính400k
Samsung A20Thay nắp sau200k
Samsung A20Ép kính300k
Samsung A20Ép cổ màn hình600k
Samsung A20Ép cảm ứng600k
Samsung A20sÉp kính300k
Samsung A21SÉp kính300k
Samsung A3Ép kính250k
Samsung A3Ép cổ cảm ứnginbox
Samsung A3Ép cổ màn hìnhinbox
Samsung A3(2016)Thay nắp sau150k
Samsung A3(2016)Ép kính300k
Samsung A3(2016)Ép cổ cảm ứngX
Samsung A3(2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A3(2017)Ép kính350k
Samsung A30Thay nắp sau200k
Samsung A30Ép kính300k
Samsung A30Ép cảm ứngX
Samsung A30Ép cổ màn hìnhX
Samsung A30SÉp kính300k
Samsung A31Ép kính300k
Samsung A40Ép kính400k
Samsung A5Ép kính300k
Samsung A5Ép cổ cảm ứngX
Samsung A5Ép cổ màn hìnhX
Samsung A5(2016)Thay nắp sau150k
Samsung A5(2016)Ép kính300k
Samsung A5(2016)Ép cổ cảm ứngX
Samsung A5(2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A5(2017)Ép kính300k
Samsung A5(2017)Ép cảm ứngX
Samsung A5(2017)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A50Thay nắp sau200k
Samsung A50Ép kính300k
Samsung A50Ép cảm ứngX
Samsung A50Ép cổ màn hìnhX
Samsung A50sÉp kính300k
Samsung A51Ép kính400k
Samsung A51Ép cảm ứngX
Samsung A51Ép cổ màn hìnhX
Samsung A6Ép kính300k
Samsung A6Ép cổ cảm ứngX
Samsung A6Ép cổ màn hìnhX
Samsung A6 plusÉp kính300k
Samsung A6 plusÉp cổ cảm ứngX
Samsung A6 plusÉp cổ màn hìnhX
Samsung A7Ép kính250k
Samsung A7Ép cổ cảm ứngX
Samsung A7Ép cổ màn hìnhX
Samsung A7 (2018)Ép kính300k
Samsung A7 (2018)Ép cổ cảm ứngX
Samsung A7 (2018)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A7(2016)Thay nắp sau150k
Samsung A7(2016)Ép kính350k
Samsung A7(2016)Ép cổ cảm ứngX
Samsung A7(2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A7(2017)Thay nắp sau200k
Samsung A7(2017)Ép kính350k
Samsung A7(2017)Ép cảm ứngX
Samsung A7(2017)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A70Ép kính350k
Samsung A70Ép cổ cảm ứngX
Samsung A70Ép cổ màn hìnhX
Samsung A71Ép kính500k
Samsung A8Ép kính300k
Samsung A8Ép cổ cảm ứngX
Samsung A8Ép cổ màn hìnhX
Samsung A8 (2016)Ép kính350k
Samsung A8 (2016)Ép cảm ứngX
Samsung A8 (2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A8 2018Ép cổ cảm ứngX
Samsung A8 2018Ép cổ màn hìnhX
Samsung A8 Plus (2018)Thay nắp sau200k
Samsung A8 Plus (2018)Ép kính350k
Samsung A8 plus 2018Ép cổ cảm ứngX
Samsung A8 plus 2018Ép cổ màn hìnhX
Samsung A8 StarÉp kính400k
Samsung A8(2018)Ép kính350k
Samsung A80Ép kính600k
Samsung A9 ( A9 Pro)Ép kính300k
Samsung A9 ( A9 Pro)Ép cổ cảm ứngX
Samsung A9 ( A9 Pro)Ép cổ màn hìnhX
Samsung A9 pro (2020)/ A8sÉp kính500k
Samsung A9(2018)Ép kính400k
Samsung C5Ép kính300k
Samsung C9Ép cảm ứngX
Samsung C9Ép cổ màn hìnhX
Samsung C9 (C9 Pro)Ép kính300k
Samsung Core 2 DuosThay cảm ứng rời250k
Samsung Core DuosThay cảm ứng rời250k
Samsung Core PrimeÉp cảm ứng250k
Samsung E5Ép kính300k
Samsung E5Ép cổ cảm ứngX
Samsung E5Ép cổ màn hìnhX
Samsung E7Ép kính300k
Samsung E7Ép cổ cảm ứngX
Samsung E7Ép cổ màn hìnhX
Samsung Grand 1Thay cảm ứng rời250k
Samsung Grand 2Thay cảm ứng rời250k
Samsung Grand PrimeThay cảm ứng rời250k
Samsung J1 (2016)Ép kính300k
Samsung J1 (2016)Ép cổ cảm ứngX
Samsung J1 (2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung J2Ép kính250k
Samsung J2Ép cổ cảm ứngX
Samsung J2Ép cổ màn hìnhX
Samsung J2 coreÉp kính250k
Samsung J2 PrimeThay cảm ứng rời200k
Samsung J2 ProÉp kính300k
Samsung J2 ProÉp cảm ứngX
Samsung J2 ProÉp cổ màn hìnhX
Samsung J3 2016( màn lk)Ép cảm ứng300k
Samsung J3 Pro 2017Ép kính200k
Samsung J3(2016)Ép kính250k
Samsung J3(2016)Ép cổ cảm ứngX
Samsung J3(2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung J4Ép kính250k
Samsung J4Ép cảm ứngX
Samsung J4Ép cổ màn hìnhX
Samsung J4 plusÉp kính300k
Samsung J5Ép kính300k
Samsung J5Ép cổ cảm ứngX
Samsung J5Ép cổ màn hìnhX
Samsung J5 (2016)Ép kính300k
Samsung J5 (2016)Ép cổ cảm ứngX
Samsung J5 (2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung J5 (màn lk)Ép cảm ứng300k
Samsung J5 2016( màn lk)Ép cảm ứng300k
Samsung J5 PrimeÉp kính200k
Samsung J5 proÉp kính250k
Samsung J6Ép kính300k
Samsung J6Ép cổ cảm ứngX
Samsung J6Ép cổ màn hìnhX
Samsung J6 plusÉp kính250k
Samsung J7Ép kính250k
Samsung J7Ép cổ cảm ứngX
Samsung J7Ép cổ màn hìnhX
Samsung J7 (2016)Ép kính250k
Samsung J7 (2016)Ép cổ cảm ứngX
Samsung J7 (2016)Ép cổ màn hìnhX
Samsung J7 2016 (màn lk)Ép cảm ứng300k
Samsung J7 PlusÉp kính300k
Samsung J7 PlusÉp cổ cảm ứngX
Samsung J7 PlusÉp cổ màn hìnhX
Samsung J7 PrimeÉp kính250k
Samsung J7 ProÉp kính250k
Samsung J7 ProÉp cổ cảm ứngX
Samsung J7 ProÉp cổ màn hìnhX
Samsung J8Ép kính300k
Samsung J8Ép cổ cảm ứngX
Samsung J8Ép cổ màn hìnhX
Samsung M10Ép kính300k
Samsung M20Ép kính300k
Samsung M30Ép kính300k
Samsung Mega 5.8Thay cảm ứng rời400k
Samsung Mega 6.3Ép cảm ứng600k
Samsung Note 1Ép kính200k
Samsung Note 10Ép kính1000k
Samsung Note 10Ép cổ màn hìnhX
Samsung Note 10 PlusÉp kính1000k
Samsung Note 10 PlusÉp cổ màn hìnhX
Samsung Note 2Ép kính200k
Samsung Note 2Ép cổ cảm ứngX
Samsung Note 2Ép cổ màn hìnhX
Samsung Note 3Ép kính250k
Samsung Note 3Ép cổ cảm ứngX
Samsung Note 3Ép cổ màn hìnhX
Samsung Note 3 NeoÉp kính300k
Samsung Note 4Ép kính300k
Samsung Note 4Ép cổ cảm ứngX
Samsung Note 4Ép cổ màn hìnhX
Samsung Note 4 EdgeÉp kính700k
Samsung Note 5Thay nắp sau300k
Samsung Note 5Ép kính400k
Samsung Note 5Ép cổ cảm ứngX
Samsung Note 5Ép cổ màn hìnhX
Samsung Note 7/Note FEThay nắp sau350k
Samsung Note 8Thay nắp sau350k
Samsung Note 8Ép kính700k
Samsung Note 8Ép cổ màn hìnhX
Samsung Note 9Thay nắp sau400k
Samsung Note 9Ép kính700k
Samsung Note 9Ép cổ màn hìnhX
Samsung Note FE/Note 7Ép kính800k
Samsung On7Ép cảm ứng250k
Samsung P585Ép cảm ứng850k
Samsung S10Ép kính800k
Samsung S10Ép cổ màn hìnhX
Samsung S10 5GÉp kính1100k
Samsung S10 plusÉp kính900k
Samsung S10 plusÉp cổ màn hìnhX
Samsung S10eÉp kính900k
Samsung S2Ép kính200k
Samsung S20Ép kính1200k
Samsung S20 plusÉp kính1200k
Samsung S20 UltraÉp kính1300k
Samsung S3Ép kính250k
Samsung S3Ép cổ cảm ứngX
Samsung S3Ép cổ màn hìnhX
Samsung S3 miniÉp kính250k
Samsung S4Ép kính250k
Samsung S4Ép cổ cảm ứngX
Samsung S4Ép cổ màn hìnhX
Samsung S4 miniÉp kính200k
Samsung S5Ép kính300k
Samsung S5Ép cổ cảm ứngX
Samsung S5Ép cổ màn hìnhX
Samsung S5 ActiveÉp kính500k
Samsung S6Thay nắp sau250k
Samsung S6Ép kính350k
Samsung S6Ép cổ cảm ứngX
Samsung S6Ép cổ màn hìnhX
Samsung S6 ActiveÉp kính550k
Samsung S6 EdgeThay nắp sau300k
Samsung S6 EdgeÉp kính700k
Samsung S6 EdgeÉp cảm ứng1200k
Samsung S6 Edge plusThay nắp sau300k
Samsung S6 Edge plusÉp kính900k
Samsung S6 Edge plusÉp cảm ứng1400k
Samsung S7Thay nắp sau200k
Samsung S7Ép kính400k
Samsung S7Ép cổ cảm ứngX
Samsung S7Ép cổ màn hìnhX
Samsung S7 EdgeThay nắp sau250k
Samsung S7 EdgeÉp kính700k
Samsung S7 EdgeÉp cảm ứngX
Samsung S8Thay nắp sau300k
Samsung S8Ép kính700k
Samsung S8Ép cổ màn hìnhX
Samsung S8 PlusThay nắp sau300k
Samsung S8 PlusÉp kính700k
Samsung S8 PlusÉp cổ màn hìnhX
Samsung S8 PlusÉp cảm ứng1500k
Samsung S9Thay nắp sau350k
Samsung S9Ép kính700k
Samsung S9Ép cổ màn hìnhX
Samsung S9 PlusThay nắp sau350k
Samsung S9 PlusÉp kính700k
Samsung S9 PlusÉp cổ màn hìnhX
Samsung T295Ép kính350k
Samsung T595Ép cảm ứng700k
Samsung Tab – 10.1(P7500/ P7510)Thay cảm ứng rời500k
Samsung Tab – 8.9Thay cảm ứng rời500k
Samsung Tab 2 – 10.1(P5100/ P5110/ P5115)Thay cảm ứng rời550k
Samsung Tab 2 – 7.0Thay cảm ứng rời400k
Samsung Tab 3 – 7.0Thay cảm ứng rời400k
Samsung Tab 3 – 8.0Ép cảm ứng450k
Samsung Tab 3 10.1 (P5200)Ép cảm ứng450k
Samsung Tab 3 LiteThay cảm ứng rời300k
Samsung Tab 4Ép cảm ứng300k
Samsung Tab 4 – 10.1( T530 / T531 / T535)Ép cảm ứng700k
Samsung Tab 4 – 8.0Ép cảm ứng700k
Samsung Tab 7 PlusThay cảm ứng rời500k
Samsung Tab A 10.1 ( T585 )Ép cảm ứng650k
Samsung Tab A 8.0Ép cảm ứng800k
Samsung Tab A6 7.0 (T285)Ép kính300k
Samsung Tab E 9.6 (T561)Thay cảm ứng rời400k
Samsung Tab Note – 8Ép cảm ứng750k
Samsung Tab Note 10Ép cảm ứng750k
Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601)Ép cảm ứng650k
Samsung tab P555/ P550Ép cảm ứng700k
Samsung Tab S – 10.5Ép kính750k
Samsung Tab S – 8.4Ép kính700k
Samsung tab T555/ T550Ép cảm ứng700k
Lumia 1020Ép kính350k
Lumia 1320Ép cảm ứng500k
Lumia 1520Ép cảm ứng700k
Lumia 430Thay cảm ứng rời250k
Lumia 520 / 525Thay cảm ứng rời250k
Lumia 530Thay cảm ứng rời350k
Lumia 535Thay cảm ứng rời250k
Lumia 540Ép kính250k
Lumia 550Ép kính350k
Lumia 620Ép cảm ứng400k
Lumia 625Thay cảm ứng rời250k
Lumia 630Ép kính250k
Lumia 640Ép kính250k
Lumia 640XLÉp kính300k
Lumia 650Ép kính400k
Lumia 720Ép cảm ứng350k
Lumia 730Ép kính300k
Lumia 800Ép kính400k
Lumia 925Ép kính350k
Lumia 928Ép kính350k
Lumia 930Ép kính350k
Lumia 950Ép kính450k
Nokia 2Ép kính300k
Nokia 2.1Ép kính300k
Nokia 2.2Ép cảm ứng300k
Nokia 3Ép kính300k
Nokia 3 (màn lô)Ép cảm ứng300k
Nokia 3.1Ép kính250k
Nokia 3.1 plusÉp kính300k
Nokia 3.2Ép cảm ứng300k
Nokia 5Ép kính300k
Nokia 5(màn lô)Ép cảm ứng300k
Nokia 5.1Ép kính300k
Nokia 6Ép kính300k
Nokia 6(màn lô)Ép cảm ứng300k
Nokia 6.1Ép kính300k
Nokia 7 plusÉp kính350k
Nokia 7(màn lô)Ép cảm ứng400k
Nokia 8Ép kính300k
Nokia 8.1Ép kính350k
Nokia X / X+Thay cảm ứng rời250k
Nokia X2 DualÉp cảm ứng250k
Nokia X5/ Nokia 5.1 plusÉp kính300k
Nokia X6/Nokia 6.1 plusÉp cảm ứng300k
Nokia X7Ép kính300k
LG F180Ép cảm ứng300k
LG G Pro LiteÉp cảm ứng500k
LG G3Ép cảm ứng350k
LG G3 StylusÉp cảm ứng350k
LG G4Ép kính350k
LG G4 StylusÉp kính350k
LG G5Ép kính350k
LG G6Ép kính350k
LG K10Ép kính250k
LG K4Ép kính300k
LG K7Ép kính350k
LG L FinoÉp kính350k
LG L70Ép cảm ứng400k
LG L80Ép cảm ứng400k
LG MagnaÉp kính350k
LG Nexus 4Ép cảm ứng500k
LG Optimus F7Ép cảm ứng550k
LG Optimus G ProThay cảm ứng rời400k
LG Optimus G Pro 2Ép cảm ứng500k
LG Optimus GKÉp cảm ứng500k
LG Optimus GXThay cảm ứng rời400k
LG Optimus GX 2Ép cảm ứng450k
LG Optimus LTEÉp cảm ứng500k
LG Optimus LTE2Thay cảm ứng rời400k
LG V10Ép kính400k
LG V20Ép kính350k
LG X powerÉp kính450k
Sony C3Ép cảm ứng300k
Sony C4Ép cảm ứng300k
Sony L1Ép kính350k
Sony L2Ép kính400k
Sony M2Thay cảm ứng rời350k
Sony M4 aquaÉp cảm ứng350k
Sony M5Thay nắp sau120k
Sony M5Ép kính350k
Sony M5Ép cảm ứng400k
Sony T2 Ultra DualÉp cảm ứng500k
Sony XÉp kính300k
Sony XAÉp kính250k
Sony XA UltraÉp kính250k
Sony XA1Ép kính300k
Sony XA1 PlusÉp kính300k
Sony XA1 UltraÉp kính300k
Sony XZÉp kính300k
Sony ZThay nắp sau70k
Sony ZÉp cảm ứng300k
Sony Z UltraÉp cảm ứng400k
Sony Z1Thay nắp sau70k
Sony Z1Ép cảm ứng300k
Sony Z2Thay nắp sau70k
Sony Z3Thay nắp sau70k
Sony Z3Ép cảm ứng300k
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4Thay nắp sau100k
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4Ép cảm ứng400k
Sony Z5Ép cảm ứng400k
Sony Z5 mini (compact)Ép cảm ứng450k
HTC Desire 10 ProÉp kính400k
HTC Desire 626Ép cảm ứng350k
HTC Desire 628Ép cảm ứng450k
HTC Desire 728Ép cảm ứng450k
HTC Desire 816Ép cảm ứng450k
HTC Desire 820Ép cảm ứng400k
HTC Desire 826Ép cảm ứng450k
HTC Desire EyeÉp cảm ứng450k
HTC One A9Ép kính450k
HTC One E9Ép cảm ứng450k
Asus Memo PadÉp cảm ứng550k
Asus Memo Pad 7Thay cảm ứng rời550k
Asus Memo Pad 8Ép cảm ứng650k
Asus Transformer BookThay cảm ứng rời700k
Asus ZenFone 2Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone 2 laser 5.5Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone 2 laser 6.0Ép cảm ứng350k
Asus ZenFone 2 laser mini 5.0Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone 2 mini 5.0Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone 3 5.2Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone 3 5.5Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone 3 LaserÉp cảm ứng300k
Asus ZenFone 3 Max 5.2Ép kính300k
Asus ZenFone 3 Max 5.5Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone 4Thay cảm ứng rời200k
Asus Zenfone 4 maxÉp cảm ứng300k
Asus Zenfone 4 Max ProÉp cảm ứng300k
Asus ZenFone 4.5Thay cảm ứng rời200k
Asus ZenFone 5Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 6Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone CThay cảm ứng rời300k
Asus ZenFone Go 4.5Thay cảm ứng rời300k
Asus ZenFone Go 5.0Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone Go 5.5Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone Go 6.0Ép cảm ứng300k
Asus ZenFone LiveÉp cảm ứng300k
Asus ZenFone SelfieÉp cảm ứng300k
Asus ZenPad C 7.0 (P01V)Ép kính350k
Asus ZenPad C 7.0 (P01Y)Ép kính350k
Zen 3s maxÉp cảm ứng400k
Zen max Plus M1Ép cảm ứng350k
Zen max pro M1Ép kính300k
Zen5 (2018)Ép kính400k
Zenmax pro M2Ép kính300k
Oppo A11Ép kính300k
Oppo A31Ép kính300k
Oppo A3sÉp kính250k
Oppo A5 (2020)Ép kính300k
Oppo A52Ép kính350k
Oppo A53Ép cảm ứng350k
Oppo A5sÉp kính250k
Oppo A7(A5s)Ép kính250k
Oppo A71Ép cảm ứng250k
Oppo A77Ép kính300k
Oppo A83Ép kính250k
Oppo A9(2020)Ép kính350k
Oppo A92Ép kính350k
Oppo F1Ép cảm ứng250k
Oppo F1 Plus 5.5Ép kính400k
Oppo F11Ép kính300k
Oppo F11 proÉp kính300k
Oppo F1SÉp cảm ứng250k
Oppo F3Ép kính250k
Oppo F3 liteÉp cảm ứng250k
Oppo F3 plusÉp kính300k
Oppo F5Ép kính250k
Oppo F7Ép kính250k
Oppo F7 youthÉp kính250k
Oppo F9Ép kính250k
Oppo Find 3Ép cảm ứng350k
Oppo Find 5Ép cảm ứng300k
Oppo Find 5 MiniÉp cảm ứng250k
Oppo Find 7Ép cảm ứng300k
Oppo Joy 3Thay cảm ứng rời200k
Oppo K3Ép kính400k
Oppo MirrorÉp cảm ứng250k
Oppo Mirror 5Ép cảm ứng250k
Oppo N1Ép cảm ứng550k
Oppo N1 MINIÉp cảm ứng350k
Oppo NeoThay cảm ứng rời200k
Oppo Neo 5Thay cảm ứng rời200k
Oppo Neo 7Ép cảm ứng250k
Oppo Neo 9Ép cảm ứng200k
Oppo Neo 9sÉp cảm ứng250k
Oppo R1Ép cảm ứng250k
Oppo R11Ép kính400k
Oppo R11 plusÉp kính450k
Oppo R11sÉp kính400k
Oppo R11s plusÉp kính550k
Oppo R15Ép kính500k
Oppo R17Ép kính400k
Oppo R1s/ R1kÉp cảm ứng250k
Oppo R5Ép kính300k
Oppo R7 PLUSÉp kính300k
Oppo R7(lite)Ép kính300k
Oppo R7SÉp kính300k
Oppo R9 Plus 6.0Ép kính350k
Oppo Reno 2FÉp kính400k
Oppo YoyoÉp cảm ứng200k
Realme C1Ép kính300k
Realme C2Ép cảm ứng300k
Realme C3Ép kính300k
Vivo S1Ép kính300k
Vivo V1Ép cảm ứng300k
Vivo V1 maxÉp cảm ứng300k
Vivo V11Ép kính300k
Vivo V15Ép kính300k
Vivo V3Ép cảm ứng300k
Vivo V3 maxÉp cảm ứng350k
Vivo V5/ V5sÉp cảm ứng300k
Vivo V7Ép kính300k
Vivo V7 plusÉp kính300k
Vivo V7 proÉp kính300k
Vivo V9Ép kính300k
Vivo Y15Ép kính300k
Vivo Y17Ép kính300k
Vivo Y19Ép kính300k
Vivo Y31Ép cảm ứng300k
Vivo Y51Ép cảm ứng300k
Vivo Y53Ép cảm ứng300k
Vivo Y55Ép cảm ứng300k
Vivo Y66Ép cảm ứng300k
Vivo Y69Ép cảm ứng300k
Vivo Y71Ép kính300k
Vivo Y81Ép kính300k
Vivo Y85Ép kính300k
Vivo Y91Ép kính300k
Vivo Y93Ép kính300k
Vivo Y97Ép kính400k
GR5 miniÉp cảm ứng300k
Honor 8XÉp kính250k
Honor playÉp kính300k
Huawei GR5Ép cảm ứng300k
Huawei Honor 7AÉp cảm ứng300k
Huawei Honor 8AÉp cảm ứng400k
Huawei Honor 8X MaxÉp cảm ứng450k
Huawei K0B-L29Ép cảm ứng500k
Huawei Media Pad M3 8.0Ép kính500k
Huawei Media Pad T3 – 7.0Ép kính350k
Huawei Media Pad T3 – 8.0Thay cảm ứng rời450k
Huawei MediaPad M3 8.4Ép cảm ứng750k
Huawei MediaPad T1-701uÉp kính300k
Huawei MediaPad T1-701uÉp cảm ứng400k
Huawei Nova 2iÉp cảm ứng300k
Huawei Nova 3eÉp cảm ứng300k
Huawei nova 3iÉp kính300k
Huawei nova 3iThay nắp sau250k
Huawei P20Ép kính350k
Huawei P30Ép kính500k
Huawei P30 liteÉp kính400k
Huawei P9Ép kính300k
Huawei S8 701UÉp cảm ứng400k
Huawei Y3 2017Ép cảm ứng350k
Huawei Y5 (2017)Ép cảm ứng300k
Huawei Y5 (CUN-U29)Ép cảm ứng300k
Huawei Y6 IIÉp cảm ứng300k
Huawei Y6 PrimeÉp cảm ứng300k
Huawei Y6 proÉp kính300k
Huawei Y7 PrimeÉp kính300k
Huawei Y7 ProÉp cảm ứng300k
Huawei Y7 pro 2019Ép cảm ứng350k
Huawei Y9 2019Ép kính350k
Huawei Y9 prime 2019Ép kính300k
Huawei Y9 proÉp cảm ứng400k
Huawie P30 proÉp kính1000k
Huawie Y9SÉp kính350k
Lenovo Tab 3 -710Ép cảm ứng350k
Nova 3Ép kính300k
Mi 3Ép cảm ứng250k
Mi 4Ép cảm ứng300k
Mi 5Ép kính250k
Mi 8 liteÉp kính250k
Mi A2 (RedMi 6x)Ép kính300k
Mi Max 1Ép cảm ứng350k
Mi Max 2Ép cảm ứng350k
Mi max 3Ép cảm ứng350k
Mi Mix 1Ép kính600k
Mi mix 2Ép kính700k
MiPad 2Ép cảm ứng700k
MiPad 3Ép cảm ứng700k
Note 6 proÉp kính300k
Realme 5Ép kính300k
Redmi 3Ép cảm ứng350k
Redmi 4 PrimeÉp cảm ứng350k
Redmi 4AÉp cảm ứng300k
Redmi 4XÉp cảm ứng300k
Redmi 5Ép kính300k
Redmi 5 PlusÉp kính300k
Redmi 5A PrimeÉp cảm ứng300k
Redmi 6 pro/Mi A2 liteÉp cảm ứng300k
Redmi 8Ép kính300k
Redmi Note 3Ép cảm ứng350k
Redmi Note 4Ép cảm ứng350k
Redmi Note 4xÉp cảm ứng300k
Redmi note 5/ proÉp kính300k
Redmi Note 5AÉp cảm ứng300k
Redmi note 6 proÉp kính300k
Redmi note 8 proÉp kính300k
Xaomi F1Ép kính300k
Xaomi Mi 6Ép kính300k
Xaomi Mi 7Ép kính400k
Xaomi Mi 8Ép kính800k
Xaomi Mi A3Ép kính350k
Xaomi Mi PlayÉp cảm ứng400k
Xaomi Redmi 5AÉp cảm ứng300k
Xaomi Redmi 5x/ Mi A1Ép cảm ứng350k
Xaomi Redmi 6/6AÉp cảm ứng300k
Xaomi Redmi 6xÉp kính300k
Xaomi Redmi 7Ép cảm ứng300k
Xaomi Redmi K20 proÉp kính400k
Xaomi Redmi Note 7 proÉp kính300k
Xaomi Redmi S2Ép cảm ứng350k
Sky A840Ép cảm ứng500k
Sky A850Ép cảm ứng550k
Sky A860Ép cảm ứng650k
Sky A880Ép cảm ứng800k
Sky A890Ép cảm ứng800k
Sky A900Ép cảm ứng800k
Sky A910Ép kính550k
Coolpad Sky 3 E502Ép cảm ứng300k
Coolpad Sky E501Ép cảm ứng300k
Lenovo A6020Thay cảm ứng rời300k
Lenovo A7000Ép cảm ứng300k
Lenovo A7010Ép cảm ứng350k
Lenovo P70Ép cảm ứng300k
Lenovo P700Ép cảm ứng350k
Lenovo P780Ép cảm ứng300k
Lenovo PB1-750Ép cảm ứng550k
Lenovo S580Ép cảm ứng400k
Lenovo S60Ép cảm ứng400k
Lenovo S850Ép cảm ứng400k
Lenovo S90Ép kính400k
Lenovo Tab 2Ép cảm ứng600k
Lenovo Tab 3Thay cảm ứng rời400k
Lenovo Tab 7Ép kính350k
Lenovo VIBE P1ma40Ép cảm ứng300k
Lenovo VIBE P1ma42Ép cảm ứng300k
Lenovo Yoga 3Thay cảm ứng rời500k
Apple Watch seri 1Ép kính800k
Apple Watch seri 1Ép cảm ứng1100k
Apple watch seri 2Ép cảm ứng1500k
Apple Watch seri 3Ép cảm ứng1500k
Apple Watch seri 4Ép kính900k
Apple Watch seri 4Ép cảm ứng1400k
Apple watch seri 5Ép kính900k
Apple watch seri 5Ép cảm ứng1900k
Blackberry PrivÉp kính700k
Vsmart BeeÉp cảm ứng300k
Vsmart Bee 3Ép cảm ứng350k
Vsmart Joy 1Ép kính300k
Vsmart Joy 1 plusÉp kính350k
Vsmart Joy 2 plusÉp kính350k
Vsmart Joy 3Ép kính300k
VSmart LiveÉp kính400k
Vsmart starÉp cảm ứng300k
SẢN PHẨMLOẠIGIÁ

Post Your Comment Here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *